24 SERİSİ GÜVENLİK SWITCHLERİ

 

24 Serisi güvenlik switchleri akımı manüel aktivasyon ile keser. Bu switchlerin kullanılmasıyla alan enstalâsyonlarındaki güvenlik faktörlerinin arttırılmasını sağlar. Kırmızı topuz çekildiğinde akım devresi kapanacaktır. Çalıştırma düğmesine bastığınızda acil bir durum oluşması durumunda akım devresi uygulanan güçle izole olur. İşlem tamamlanana kadar iç switch mekanizması kendi kendine işler.


Güvenlik Switchleri

Datasheet

Güvenlik Switchleri

Datasheet